jan 072019
 

Voor de jongere professional zijn de meeste kinderziekten onbekend. Tot voor kort was de vaccinatiegraad in Nederland hoog, maar helaas daalt deze steeds meer, waardoor er in de toekomst vaker kinderziekten zullen voorkomen, met het risico op complicaties.
In de scholing behandelen we welke kinderziekten er zijn, welke complicaties kunnen optreden en de (on)mogelijkheden voor vaccinaties. Ook zal er aandacht zijn hoe wij het gesprek met ouders over vaccineren aan kunnen gaan.

Na het afronden van deze cursus:

Heeft u kennis van:
-welke kinderziekten er zijn en de verschijnselen ervan;
-wat de complicaties van de verschillende kinderziekten kunnen zijn.
-de voor- en nadelen van vaccineren;
Leert u omgaan en oefent u met:
-de mogelijkheden om het geven van vaccinaties met ouders te bespreken.

Voor wie:

(huis)artsen en verpleegkundigen

Accreditatie:

ABC1 en V&V aangevraagd voor 2 uur

Waar en wanneer:

Utrecht, 7 november 2019
Eindhoven, 12 december 2019

Tijd:

16.00-18.00 uur

Prijs:

€85 BTW-vrij

Combinatie mogelijkheden met andere cursus:

Cursus ‘SOA’s in de (huisartsen)praktijk’ op dezelfde locatie van 18.45-21.45 uur

Opmerkingen:

Deze cursus speciaal gericht op assistenten kan op locatie worden georganiseerd bij minimaal 15 deelnemers.

Inschrijfformulier: