jan 072019
 

Voor de professional zijn de meeste kinderziekten inmiddels onbekend. Tot voor kort was de vaccinatiegraad in Nederland hoog, maar helaas daalt deze steeds meer, waardoor er in de toekomst vaker kinderziekten zullen voorkomen, met het risico op complicaties.
In de scholing behandelen we welke kinderziekten er zijn, welke complicaties kunnen optreden en de (on)mogelijkheden voor vaccinaties. Ook zal er aandacht zijn hoe wij het gesprek met ouders over vaccineren aan kunnen gaan.

Na het afronden van deze cursus:

Heeft u kennis van:
-welke kinderziekten er zijn en de verschijnselen ervan;
-wat de complicaties van de verschillende kinderziekten kunnen zijn.
-de voor- en nadelen van vaccineren;
Leert u omgaan en oefent u met:
-de mogelijkheden om het geven van vaccinaties met ouders te bespreken.

Voor wie:

(huis)artsen en verpleegkundigen

Accreditatie:

Voor 2 uur toegekend door ABC1 (nascholing artsen cluster1) en LCR (artsen).

Verpleegkundigen kunnen deze zelf bij het LCR als overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA) opvoeren.

Waar en wanneer:

nntb datum nj 2023 van 19.00-21.00 uur

Prijs:

€85 BTW-vrij

Opmerkingen:

Deze cursus kan ook speciaal gericht op assistenten worden georganiseerd op aanvraag bij minimaal 12 deelnemers.

Inschrijfformulier: