dec 122019
 
Geaccrediteerd en geschikt voor herregistratie bij het LCR en CHBB.

Ook het reizigersspreekuur kent verrassingen. Zowel het spreekuur van de reiziger voorafgaande aan de reis, maar ook tijdens en na de reis kunnen zich onverwachte zaken voordoen. Het maakt dat het reizigersspreekuur een verrassende uitdaging blijft en geeft aan dat u toch altijd weer scherp moet blijven. Deelnemers krijgen ook de gelegenheid vooraf hun eigen verrassing in te brengen. Verder wordt dieper ingegaan op actuele ontwikkelingen in de reizigersadvisering en geoefend met casuïstiek. Natuurlijk zorgen we weer voor verrassende werkvormen.
U kunt op dit formulier invullen welke verrassing(en) u bent tegengekomen bij uw reizigersspreekuur. Een selectie van de inzendingen wordt tijdens de masterclass behandeld.

Na het succesvol afronden van deze masterclass:

-Kent u de laatste ontwikkelingen op het gebied van vaccinaties en malariaprofylaxe;
-Kent u de laatste stand van zaken betreffende risico’s die reizigers naar verschillende gebieden lopen;
-Heeft u uw kennis vergroot en ervaringen uitgewisseld over verschillende verrassingen die u tijdens en rond het reizigersspreekuur tegen kan komen;
-Kunt u deze kennis toepassen in het reizigersadvies en de organisatie er omheen;
-Heeft u geoefend met relevante casuïstiek.

Voor wie:

Deze masterclass is bestemd voor ervaren reizigersadviseurs: (huis)artsen, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en doktersassistenten

Docent

Ad van Esch of Winston Willekes Macdonald, reizigersgeneeskundigen

Data en locaties

Er wordt op locatie rekening gehouden met 1,5m afstand tussen deelnemers
NB: Gezien de ontwikkelingen rond COVID worden de cursussen met * online aangeboden, uiteraard ook dan met verrassende en interactieve werkvormen)
Almere, 3 september 2020
Eindhoven, 10 september 2020
Zoetermeer, 17 september 2020
Roosendaal, 23 september 2020
* Zwolle, 15 oktober 2020 *
* Utrecht, 19 nov 2020 *
Hengelo, 25 november 2020
Utrecht, 26 november 2020
Eindhoven 10 december 2020

Tijd:

14.30 – 18.15 uur.

Accreditatie

Accreditatie voor 4 uur toegekend door LCR (artsen en verpleegkundigen), ABC1 (CvAH), CADD (Kabiz) en V&V

Prijs:

€ 195,- (BTW vrij)

Inschrijfformulier