mei 162018
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Health Education verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, tussenvoegsel en achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • Registratienummer BIG of andere beroepsorganisatie
 • Organisatie / praktijk
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Persoonsgegevens in het kader van de door u gevolgde cursus of opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.
 • Voor onze buitenlandse scholingen vragen wij bovendien naar een kopie van het paspoort en contactgegevens thuisblijvers

Waarom we gegevens nodig hebben

Health Education verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Versturen van informatie, factuur en waar nodig het certificaat voor de scholing waarvoor u zich heeft ingeschreven;
 • Bijschrijven van accreditatiepunten voor gevolgde scholing in GAIA;
 • Om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
 • Om u te kunnen bereiken over mededelingen, wijzigingen en vragen over de scholing waar u zich voor heeft ingeschreven;
 • Om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief met cursusoverzicht per e-mail (bij de betreffende cursuscorrespondentie en daarbuiten indien u heeft aangegeven deze apart te willen ontvangen en tot opzegging);
 • Boeken van (vlieg)tickets, hotels en excursies bij buitenlandse scholingen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Health Education bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Delen met anderen

Wij stellen uw deelname (aan de hand van uw registratienummer) beschikbaar aan onze accreditatieorganisaties door uw punten bij te schrijven in het elektronisch dossier PE-online (GAIA), mits u daar bent geregistreerd. Health Education zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven voor bijvoorbeeld de organisatie van persoonlijk aangevraagde faciliteiten of indien Health Education daartoe wettelijk verplicht is.

In kaart brengen websitebezoek

Health Education maakt gebruik van Google documenten. Deze worden verwijderd zodra de administratie van de betreffende cursus is afgerond. Zoals bij alle websitebezoeken verzamelt Google via cookies uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat om het gebruik van en het navigeren door onze website te verbeteren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen (brouwserinstellingen->geavanceerd->browsegegevens wissen).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@HealthEducation. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Health Education zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Health Education neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U ziet dan ook bij het bezoek aan onze website het groene beveiligingsslot in de balk van uw browser weergegeven. Mocht u deze niet zien, kan het zijn dat uw computer zodanig is ingesteld dat die de verzamelde cookies van alle bezochte websites uit het verleden heeft bewaard. U kunt dit via de instellingen van uw browser verwijderen (zie boven).
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@HealthEducation

Marketing

Health Education verzamelt voor marketingdoeleinden adresgegevens via openbare websites waar u staat geregistreerd. Aangezien dit openbare informatie betreft, valt dit buiten het bovenstaande privacy regelement.

Health Education kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2018.