feb 052021
 
Na het succesvol afronden van deze basiscursus plus:
  • Weet u  -zowel inhoudelijk als organisatorisch- welke aspecten van belang zijn bij het adviseren van reizigers;
  • Kent u de basisprincipes van het adviseren van reizigers en heeft u daarmee geoefend in de praktijk;
  • Weet u waar u de benodigde informatie voor het adviseren van reizigers kunt vinden;
  • Kunt u een reizigersadvies voor de gezonde reiziger samenstellen;
  • Weet u wanneer en naar wie u kunt doorverwijzen;
  • Weet u welke (wettelijke) regels, voorschriften en uitvoeringsinstructies je in acht moet nemen bij vaccinbeheer en vaccinatie;
  • Beschikt u over de kennis die nodig is om cliënten uitleg te geven over werking, bijwerkingen en veiligheid van vaccins;
  • Weet u welke intervallen tussen vaccinaties gehanteerd moeten worden;
  • Ben u bewust van mogelijke complicaties van vaccineren en kent u de contra-indicaties voor vaccinaties;
  • Kent u het beleid bij prikaccidenten, vaccinincidenten en fouten bij vaccinaties;
  • Heeft u geoefend met het voorbereiden en zetten van een vaccinatie in een oefenomgeving (op fantomen).
Voor wie

Doktersassistenten, praktijkondersteuners, apothekers en apotheekassistenten met weinig of geen reizigersadvies ervaring.

Het programma

In deze opleiding komen de belangrijkste aandachtspunten van reizigersadvisering aan de orde en leert u deze effectief toe te passen. Ook leert u de theorie en de praktijk van het vaccineren. De onderwerpen worden behandeld vanuit de insteek voor praktische toepassing in de praktijk.
Aan de orde komen:
Risico’s van het reizen
Veel voorkomende reizigersziekten
Algemene preventieve maatregelen
Vaccinatieschema’s van de meest voorkomende reizigersvaccinaties, protocollen en toepassing, vaccinbeheer
Malaria: epidemiologie, preventie, malariamiddelen als profylaxe en noodbehandeling
Voorlichtingsboodschappen en communicatievaardigheden
Verantwoordelijkheden en afbakening van taken, consultatie arts
Kwaliteit en wetgeving van reizigersadvisering in Nederland, internationale richtlijnen, informatiebronnen
Praktijk van het reizigersadvies
Theorie vaccineren (e-learning)
Praktijk vaccineren (in simulatie omgeving)

Docenten

Ad van Esch, reizigersgeneeskundige, docent reizigersadvisering
Jacolien Strijker-Bakker, (tropisch) voorlichtingskundige, docent reizigersadvisering
Annemarie de Gouw, verpleegkundige reizigersadvisering, docent vaccineren

Naslagwerk

U dient zelf toegang te hebben tot de lcr landenlijst en protocollen. U kunt een tijdelijke inlogcode ontvangen voor de duur van de cursus.

Werkwijze

Plenaire presentatie, interactieve kennis- en ervaringsuitwisseling en interactieve toepassing van het geleerde aan de hand van casuïstiek.
Voorafgaande aan elke bijeenkomst maken de deelnemers thuis opdrachten cq casuïstiek.
E-learning over theorie vaccineren
Praktijk vaccineren in simulatieomgeving, oefeningen
Praktijk van het reizigersadvies, oefenen in kleine groepen
De eindtoets kan thuis worden gemaakt en dient voor de accreditatietoekenning met voldoende te worden afgerond; dit wordt op het certificaat van deelname vermeld. Er is een eenmalige herkansing.

Data, locaties en tijd

Indien door richtlijnen de uitvoering op locatie niet mogelijk is, zal de cursus online worden aangeboden.
Almere: 21 en 28 sept en 12 oktober 2021 van 9.30-13.00 uur, praktijkdag op 15 oktober 2021 van 10.00-16.00 uur
Eindhoven: 1, 8 en 15 febr van 13.30-17.00 uur en praktijkdag op 22 februari 2022 van 10.00-16.00 uur
e-learning (3 uur) kunt u maken op een zelf te bepalen tijdstip voorafgaande aan de praktijkdag

U kunt ook alleen de basiscursus reizigersadvisering (zie startklas reizigersadvisering) of alleen de cursus vaccineren volgen. Zie elders op de website.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door
KABIZ (CADD) voor 16 punten (praktijk van het reizigersadvies niet meegeteld, nog in aanvraag)
KABIZ (Optimafarma & NVFZ) voor 10 punten (alleen onderdeel startklas reizigersadvisering)
KNMP voor 18,5 punten (alle onderdelen)
SANA voor 20,5 punten  (praktijk van het reizigersadvies niet meegeteld, nog in aanvraag)

Aantal deelnemers

Maximaal 20.
Bij te weinig inschrijvingen kunnen de deelnemers deze opleiding op een andere locatie volgen of het betreffende onderdeel kosteloos annuleren.

Prijs

€ 565,- BTW vrij

Inschrijfformulier

(klik hier als het formulier niet automatisch opent in uw browser of stuur een email met uw naam, contactgegevens en registratienummer naar info@healtheducation.nl)