feb 052021
 
Na het succesvol afronden van deze basiscursus uitgebreid:
  • Weet u  -zowel inhoudelijk als organisatorisch- welke aspecten van belang zijn bij het adviseren van reizigers;
  • Kent u de basisprincipes van het adviseren van reizigers en heeft u daarmee geoefend in de praktijk;
  • Weet u waar u de benodigde informatie voor het adviseren van reizigers kunt vinden;
  • Kunt u een reizigersadvies voor de gezonde reiziger samenstellen;
  • Weet u wanneer en naar wie u kunt doorverwijzen;
  • Weet u welke (wettelijke) regels, voorschriften en uitvoeringsinstructies je in acht moet nemen bij vaccinbeheer en vaccinatie;
  • Beschikt u over de kennis die nodig is om cliënten uitleg te geven over werking, bijwerkingen en veiligheid van vaccins;
  • Weet u welke intervallen tussen vaccinaties gehanteerd moeten worden;
  • Ben u bewust van mogelijke complicaties van vaccineren en kent u de contra-indicaties voor vaccinaties;
  • Kent u het beleid bij prikaccidenten, vaccinincidenten en fouten bij vaccinaties;
  • Heeft u geoefend met het voorbereiden en zetten van een vaccinatie in een oefenomgeving (op fantomen).
Voor wie

Doktersassistenten, praktijkondersteuners, apothekers en apotheekassistenten met weinig of geen reizigersadvies ervaring.

Het programma

Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen basiscursus reizigersadvisering (startklas) op locatie, een e-learning van 3 uur (thuis te maken) en 1 hele dag op locatie waarvan 1 dagdeel reizigersconsult in de praktijk en 1 dagdeel vaccineren in de praktijk.

In deze opleiding komen de belangrijkste aandachtspunten van reizigersadvisering aan de orde en leert u deze effectief toe te passen. Ook leert u de theorie en de praktijk van het vaccineren. De onderwerpen worden behandeld vanuit de insteek voor praktische toepassing in de praktijk.
Aan de orde komen:
Risico’s van het reizen
Veel voorkomende reizigersziekten
Algemene preventieve maatregelen
Vaccinatieschema’s van de meest voorkomende reizigersvaccinaties, protocollen en toepassing, vaccinbeheer
Malaria: epidemiologie, preventie, malariamiddelen als profylaxe en noodbehandeling
Voorlichtingsboodschappen en communicatievaardigheden
Verantwoordelijkheden en afbakening van taken, consultatie arts
Kwaliteit en wetgeving van reizigersadvisering in Nederland, internationale richtlijnen, informatiebronnen
Praktijk van het reizigersadvies
Theorie vaccineren (e-learning)
Praktijk vaccineren (in simulatie omgeving)

Docenten

Ad van Esch, reizigersgeneeskundige, docent reizigersadvisering
Jacolien Strijker-Bakker, (tropisch) voorlichtingskundige, docent reizigersadvisering
Saskia Fleischer, verpleegkundige reizigersadvisering, docent verpleegkunde

Naslagwerk

U dient zelf toegang te hebben tot de lcr landenlijst en protocollen. U kunt een tijdelijke inlogcode ontvangen voor de duur van de cursus.

Werkwijze

Plenaire presentatie, interactieve kennis- en ervaringsuitwisseling en interactieve toepassing van het geleerde aan de hand van casuïstiek.
Voorafgaande aan elke bijeenkomst maken de deelnemers thuis opdrachten cq casuïstiek.
E-learning over theorie vaccineren
Praktijk vaccineren in simulatieomgeving, oefeningen (evt vrijstelling mogelijk)
Praktijk van het reizigersadvies, oefenen van het reizigersconsult in kleine groepen
De eindtoets kan thuis worden gemaakt en dient voor de accreditatietoekenning met voldoende te worden afgerond; dit wordt op het certificaat van deelname vermeld. Er is een eenmalige herkansing.

Data, locaties en tijd
 • Zwolle: 9 en 16 januari en 6 februari 2024 van 13.00-16.30 uur en reizigersconsult in de praktijk en praktijkdeel vaccineren op 1 maart 2024 van 9.30-16.30;
 • Eindhoven: 19 en 26 mrt en 9 apr 2024 van 13.00-16.30 en praktijkdeel vaccineren op 1 maart 2024 van 13.30-16.30 en reizigersconsult in de praktijk op 7 juni 2024 van 9.30-12.30u;
 • Zoetermeer: 7, 14 en 28 mei 2024 van 13.00-16.30u en praktijkdeel vaccineren op 1 maart 2024 of 14 juni 2024 van 13.30-16.30 en reizigersconsult in de praktijk op 7 juni 2024 van 9.30-12.30u.
 • Almere: 1, 8 en 15 oktober 2024 van 9.30-13.00u en workshop reizigersconsult in de praktijk en praktijkdeel vaccineren op 18 oktober 2024 van 9.30-16.30.

De e-learning vaccineren (3 uur) kunt u maken op een zelf te bepalen tijdstip voorafgaande aan de praktijkdag/praktijkdeel vaccineren.

De praktijkdag (onderdeel vaccineren en reizigersconsult in de praktijk) kan ook worden gevolgd op 7 juni 2024.

Accreditatie

Accreditatie toegekend voor 20 punten door door Kabiz, KNMP, OF en NVFZ

Aantal deelnemers

Maximaal 24.
Bij te weinig inschrijvingen kunnen de deelnemers deze opleiding op een andere locatie volgen of het betreffende onderdeel kosteloos annuleren.

Prijs

€ 575,- BTW vrij
U kunt vrijstelling krijgen voor de praktijkmodule vaccineren, bijvoorbeeld omdat u al kunt vaccineren. Dit is een onderdeel van de praktijkdag (2,5 uur) over het voorbereiden en zetten van een vaccinatie in een oefenomgeving (op fantomen). U ontvangt dan EUR65 korting op de cursusprijs.

Inschrijfformulier

(klik hier als het formulier niet automatisch opent in uw browser of stuur een email met uw naam, contactgegevens en registratienummer naar info@healtheducation.nl)