jan 132021
 

Wilt u gaan vaccineren, maar ontbreekt bij u de theoretische achtergrond of is deze alweer weggezakt? In deze e-learning komt de basiskennis die van belang is bij het vaccineren aan de orde. Deze kan worden aangevuld met een praktijkmodule (vaardigheidstraining).

Na het succesvol afronden van deze cursus:

– weet u welke (wettelijke) regels, voorschriften en uitvoeringsinstructies u in acht moet nemen bij vaccinbeheer en vaccinatie
– beschikt u over de kennis die nodig is om cliënten uitleg te geven over werking, bijwerkingen en veiligheid van vaccins
– weet u welke intervallen tussen vaccinaties gehanteerd moeten worden
– bent u bewust van mogelijke complicaties van vaccineren en kent u de contra-indicaties voor vaccinaties
– kent u het beleid bij prikaccidenten, vaccinincidenten en fouten bij vaccinaties.
– Heeft u geoefend met het voorbereiden en zetten van een vaccinatie in een oefenomgeving (op fantomen)

Voor wie:

Doktersassistenten, apothekers en apotheekassistenten en anderen die (gaan) vaccineren

Accreditatie

Voor 5 uur toegekend door CADP (Kabiz), KNMP en SANA (accreditatie voor het geheel: e-learning plus praktijkmodule)

Wanneer:

E-learning is beschikbaar zodra u zich heeft ingeschreven. Tijdsinvestering ongeveer 3 uur. U dient deze voor de praktijkmodule te hebben afgerond.

Praktijkmodule naar keuze op:
Eindhoven, 22 febr 2022 van 10.00-12.30 uur
Almere, 15 sept 2022 van 10.00-12.30 uur (WTC, naast station Almere CS)

Prijs:

E-learning: EUR 65,-

Praktijkmodule: EUR 95,-

Vrijstelling:

De e-learning kan ook los worden gevolgd (KNMP accreditatie 3 uur). De accreditatietoekenning voor SANA en CADD is echter voor het geheel: e-learning plus praktijkmodule. U ontvangt dan een certificaat.
Voor de accreditatietoekenning kan vrijstelling worden gekregen voor de praktijkmodule (vaardigheidstraining) indien een bekwaamheidsverklaring (ondertekend door een arts) kan worden overlegd.

Inschrijfformulier