okt 282021
 

Geschikt voor uw registratie als reizigersgeneeskundige/reizigersgeneeskundig huisarts bij het LCR en CHBB
In deze interactieve en afwisselende opleiding komen de belangrijkste aandachtspunten van Travel Medicine aan de orde, leert u deze effectief toe te passen en oefent u met verschillende werkzaamheden als eindverantwoordelijk arts. Deze opleiding is geschikt voor registratie van alle artsen bij het LCR.

Na het succesvol afronden van deze basisopleiding:
 • Weet u -zowel inhoudelijk als organisatorisch- welke aspecten van belang zijn bij het adviseren van reizigers;
 • Is uw kennis over immunologie en vaccinologie opgefrist;
 • Is uw kennis over relevante zowel vaccineerbare als niet-vaccineerbare aandoeningen vergroot;
 • Heeft u inzicht in de belangrijkste gezondheidsrisico’s van reizigers en de rol van het gedrag daarbij;
 • Weet u waar u de benodigde informatie voor het adviseren van reizigers kunnen vinden;
 • Kent u de basisprincipes van het adviseren van reizigers en kunt u een risico-inschatting maken voor deze reizigers;
 • Kunt u het geleerde toepassen in de praktijk van het reizigersadvies, zowel wat betreft vaccinaties, malariaprofylaxe, hoogteziektepreventie, zelfbehandeling als ook verdere preventieve maatregelen;
 • Kent u de extra aandachtspunten voor bijzondere reizigers zoals kinderen, zwangeren, ouderen, chronisch zieken en bij verminderde immuniteit;
 • Kent u de wet en regelgeving, kwaliteits-  en organisatorische aspecten rond het opzetten van een reizigersspreekuur; 
 • Weet u wanneer en naar wie u wat kunt delegeren cq doorverwijzen en wat uw verantwoordelijkheden daarbij zijn;
 • Heeft u geoefend met het reizigersconsult en het geven van adviezen en feedback aan uitvoerende artsen, verpleegkundigen en assistenten;
 • Heeft u een inkijk bij wat er komt kijken als een reiziger tijdens de reis ziek wordt (alarmcentrale);
 • Is uw kennis vergroot over aandoeningen van de reiziger die ziek terug komt;
 • Voldoet u aan de opleidingsnorm voor de registratie als reizigersgeneeskundige bij het LCR.
Voor wie

Artsen

Na het met voldoende afronden van deze opleiding kunnen artsen zich laten registreren als reizigersgeneeskundige bij het LCR en/of als reizigersgeneeskundig huisarts bij het CHBB. Voor de overige eisen die het lcr stelt voor registratie verwijzen wij u naar de kwaliteitsnormen op  http://www.mijnlcr.nl

Deze opleiding is ook toegekend door het LCR als nascholing voor reizigersgeneeskundig huisartsen die behoefte hebben om de kennis en vaardigheden van de reizigersadvisering op te frissen en te verdiepen. Voor de voorwaarden betreffende de herregistratie verwijzen wij naar de lcr-kwaliteitsnormen, zie www.mijnlcr.nl.

Heeft u nog helemaal geen ervaring met reizigersadvisering, raden wij u aan de lcr-protocollen voorafgaande aan de opleiding door te nemen en stage te lopen bij een organisatie die is aangesloten bij het LCR. Deelnemers kunnen na inschrijving contact met ons opnemen als toegang tot de lcr-protocollen tijdens de opleiding (nog) niet mogelijk is om dit op te lossen.

Data, locaties en tijd

Utrecht: (6 dagen) op 14, 21, 28* mrt, 11*, 18, 25 apr 2024, waarvan 2* dagen (interactief!) online

Werkwijze

Bijeenkomsten in kleine groepen met afwisselende werkvormen: korte presentaties, delen zelfstudie, toepassing van het geleerde aan de hand van casuïstiek, interactieve discussies en meet the expert.
De opleiding wordt afgerond met een eindtoets (open boek examen) en kan thuis worden gemaakt. Deze dient voor de puntentoekenning/registratie met voldoende te worden afgerond.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor 40 punten (incl eindtoets) door het LCR en voor 36 uur bij ABAN.
Geschikt voor uw registratie als reizigersgeneeskundige of reizigersgeneeskundig huisarts bij het LCR en CHBB
Geschikt voor herregistratiepunten als reizigersgeneeskundig huisarts bij het LCR mits deze niet eerder dan 6 jaar na eerste registratie wordt gevolgd.

Aantal deelnemers

Maximaal 20.

Prijs

EUR 2150,-

Registratie LCR

Deze opleiding is een van de eisen voor de registratie in het kwaliteitsregister van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). U dient zelf zorg te dragen voor de registratie bij het LCR! De registratie datum wordt de datum van het behalen van de basisopleiding ongeacht het moment van inschrijving. Het verdient aanbeveling om zich meteen na het behalen van de opleiding te registreren. Dit is een vereiste om te voldoen aan de wetgeving rondom het indiceren van de Gele Koorts vaccinatie.
Voor (de meest actuele versie van de voorwaarden tot (her-)) registratie zie www.mijnlcr.nl.

Inschrijving/informatie: