nov 082013
 

Migranten die op reis gaan naar hun herkomstland hebben een verhoogd risico op ziekten. Degenen die zijn opgegroeid in een ontwikkelingsland profiteren soms nog van natuurlijk verworven immuniteit, maar hun kinderen die hier geboren zijn lopen nog meer risico. Migranten die een bezoek brengen aan familie of vrienden in hun herkomstland worden in de reizigersgeneeskunde aangeduid als VFR: visiting friends and relatives. VFRs reizen vaker zonder vaccinaties, malariaprofylaxe of reizigersadvies.
In deze masterclass nemen we deze reizigers nader onder de loep: Om wie het gaat het eigenlijk? Hoe groot is deze groep? Wat zijn de verschillen tussen de eerste en tweede generatie? Welke risico’s lopen zij? Het accent van deze masterclass ligt op HOE een reizigersadvies kan worden gegeven, HOE je cultureel competent moet zijn en wat dat inhoudt. Aan de hand van casuïstiek werd geoefend met cultuursensitieve communicatie en eenvoudige communicatie.

Na deze masterclass heeft u meer kennis van:

 De incidentie van importziekten bij reizigers en migranten
 De knelpunten die zich voordoen bij migranten die op reis gaan naar hun thuisland
 De risico’s waar migranten in hun thuisland mee te maken krijgen
 De verbeterpunten voor een passende voorlichting aan migrantenreizigers (van de verschillende generaties)
 Methoden om de compliance van uw patiënten te verbeteren
 Hoe proactief te handelen om migranten reizigers voor te bereiden
Na deze masterclass heeft u vaardigheden verworven om:
 Laaggeletterde migranten te herkennen
 Een cultureel competent (reizigers)advies te geven aangepast aan de migrant die zijn thuisland bezoekt
 De basisprincipes van eenvoudig communiceren toe te passen
 Voorlichtingsmateriaal te vinden voor migranten op reis

Voor wie

Deze masterclass is bestemd voor (huis)artsen, verpleegkundigen en assistenten (ervaring met reizigersadvisering is niet nodig).

Docent

Marga Vintges, arts en senior onderzoeker/adviseur Pharos, Expertisecentrum voor gezondheidsverschillen.

Data en locaties

Apeldoorn 5 november 2014

Tijd

19.00 uur – 21.00 uur

Accreditatie

Accreditatie voor 2 uur toegekend door LCR (artsen en verpleegkundigen), ABC1 (CvAH), V&V en CADP.

Prijs

€ 120,- BTW vrij

Uitbreidingsmogelijkheden

U kunt deze masterclass uitbreiden met de masterclass met het extra thema ‘de reiziger en het vaccin’ op dezelfde datum en locatie. Tijd 14.30-18.15uur.

Inschrijfformulier

(klik hier als het formulier niet automatisch opent in uw browser of stuur een email met uw naam, contactgegevens en registratienummer naar info@healtheducation.nl)