mei 052021
 
Geaccrediteerd en geschikt voor herregistratie bij het LCR en CHBB.

Actueler dan ooit zijn de ziekten afkomstig van dieren die op de mens kunnen worden overgedragen, al dan niet via een tussengastheer of vector: zoönosen. Bij alle zoönosen speelt gedrag een rol en zijn adviezen ter preventie van belang. Een aantal behoren tot de ‘’vaccin preventable diseases’’. Welke aspecten beïnvloeden het ontstaan van zoönosen, waar komen de zoönosen voor en hoe migreren deze, bij wie, hoe ziet het er uit en vooral hoe kunnen we besmetting voorkomen? Waar kunnen we relevante informatie vinden? En wat/hoeveel vertellen we de reiziger?
Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen in de reizigersgeneeskunde en wordt uw kennis betreffende het adviseren van reizigers weer opgefrist. Zoals u van ons gewend bent, worden verschillende werkvormen ingezet.

Na het succesvol afronden van deze masterclass:

-Kent u de laatste ontwikkelingen op het gebied van vaccinaties en malariaprofylaxe voor reizigers;
-Kent u de laatste stand van zaken betreffende risico’s die reizigers naar verschillende gebieden lopen;
-Weet u waar welke zoönosen voorkomen, de verschijnselen en aandachtspunten om deze te voorkomen;
-Kunt u deze kennis toepassen in het reizigersadvies;
-Weet u wanneer u moet verwijzen naar een (behandelend) arts of specialistisch centrum;
-Heeft u geoefend met relevante casuïstiek.

Voor wie

Deze masterclass is bestemd voor ervaren reizigersadviseurs: (Huis)artsen, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en doktersassistenten

Docent

Ad van Esch, reizigersgeneeskundige

Data en locaties

Almere: 28 oktober 2021 van 14.30 uur – 18.15 uur
Online: 16 dec 2021 van 14.30 uur – 18.15 uur
Eindhoven: 3 februari 2022 van 14.30 uur – 18.15 uur
Online 10 maart 2022 van 14.00-17.45 uur
Utrecht 31 maart 2022 van 14.30 uur – 18.15 uur
Als de scholing door evt maatregelen rond Covid niet op locatie kan plaatsvinden, zal deze (interactief) online worden gegeven.

Accreditatie

Toegekend door ABC1 (CvAH), LCR (artsen en verpleegk) en CADD voor 4 uur en door V&V voor 3 uur.

Prijs:

€ 195,-
De prijs is BTW vrij en inclusief deelnemersmateriaal.

Inschrijfformulier