mei 192016
 

1. Bekijk de weblecture van dr. Quirijn de Mast, internist-infectioloog Radboudumc. Hij bespreekt wat rickettsiosen zijn, waar ze voorkomen, hoe de transmissie is, welke klachten ze geven en wat het beleid in de eerste lijn is bij (verdenking op) rickettsiosen bij reizigers. [11 minuten]

2. Lees het artikel Rickettsiosen. A. Goorhuis. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7603 [12 minuten]

3. Maak de Toets rickettsiosen [12 minuten]

eschar2