mei 192016
 

1. Bekijk de videoclip van L.B. Mellick, MD: A Family Scabies Infestation. [3 minuten]

2. Zoekopdracht met gebruik van RIVM-Toolkit schurft (scabiës) en LCI-richtlijn Scabiës [7 minuten]

Beantwoordt de volgende vragen met behulp van deze bronnen:
a. Reizigers lopen hoger risico op scabiës omdat zij soms in verminderde hygiënische omstandigheden verblijven en omdat scabiës meer voorkomt in ontwikkelingslanden waar de leefomstandigheden minder zijn en beschikbaarheid van behandeling lager is. Er kunnen bijvoorbeeld schurftmijten zitten in ongewassen lakens in je hotelkamer. Hoe lang kunnen schurftmijten in leven blijven buiten het menselijk lichaam? Welke omstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid) dragen bij aan de overlevingsduur?
b. Als men een besmetting oploopt, wanneer verwacht je de eerste klachten en welke klachten?
c. Verdwijnen deze klachten direct na behandeling?
d. Ook bij (huis)dieren komt scabiës vaker voor in ontwikkelingslanden. Naast rabiës is dus ook scabiës een reden om contact met dieren tijdens een reis te vermijden. Of is schurft bij dieren niet overdraagbaar op mensen?

3. Toets scabiës [5 minuten]

PHIL Image 3416