mei 042021
 
Na het succesvol afronden van deze reisles:

hebben de deelnemers hun kennis van de reizigersadvisering opgefrist. Naast de actualiteiten en recente wijzigingen wordt op het niveau van assistenten aandacht besteed aan reizigers met diabetes of andere aandoeningen, relevante achtergronden van deze ziektebeelden en de extra aandachtspunten die reizen voor deze personen met zich mee kunnen brengen. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden en taakafbakening voor de verschillende beroepsgroepen.
Subdoelen:
De deelnemer:
– heeft meer inzicht in de achtergronden van en aandachtspunten voor reizigers met diabetes of een andere chronische aandoening al dan niet met bijbehorend medicatiegebruik;
– is op de hoogte van de recente wijzigingen en actualiteiten binnen de reizigersadvisering;
– heeft geoefend met het samenstellen van een individueel reisadvies;
– heeft geoefend met het effectief gebruiken van het naslagwerk;
– is op de hoogte van de verantwoordelijkheden en taakafbakening.

Voor wie

Deze reisles is bestemd voor doktersassistenten en apotheekassistenten die de basiscursus, startklas of vergelijkbare opleiding hebben afgerond en graag meer inzicht willen in de achtergronden van diabetes en andere aandoeningen en de invloed daarvan op het reisadvies en willen oefenen met casuïstiek en de daarbij behorende aandachtspunten.
Voor adviseurs met veel advieservaring organiseren wij de masterclass.

Docent

Inge Verhagen, verpleegkundige reizigersadvisering, ervaringsdeskundige en auteur boek ‘Over de grens met diabetes’

Data en locaties

Door het beperkt aantal deelnemers en wisselende werkvormen, zal deze cursus -ook indien online gegeven- interactief van aard zijn.
Utrecht: 8 oktober 2021 van 10.00-13.00 uur
Online: 5 november 2021 van 9.30-12.30 uur
in overleg online of op locatie aan te vragen bij min 15 deelnemers

Accreditatie

Accreditatie toegekend door KABIZ-Doktersassistenten (CADD) en KABIZ-Apothekersassistenten voor 3 punten en door SANA voor 4 punten.

Werkvormen

Casuïstiek te voorbereiding, hoorcollege, interactieve kennis- en ervaringsuitwisseling, praktische toepassingen in casuïstiek.

Aantal deelnemers

op locatie max 24 deelnemers, online max 15 deelnemers

Overige informatie

De inhoud van de Reisles wordt ieder kalender jaar gewijzigd. U kunt dus jaarlijks deelnemen om op de hoogte te blijven en te oefenen in reizigersadvisering.
De reisles kan ook in overleg op locatie worden georganiseerd bij minimaal 15 deelnemers.
De accreditatie van de Reisles 2017 (extra aandacht voor malaria en hoogteziekte), 2018 (Kinderen en ouderen op reis) en 2019 (Bijzondere reizigers) door Kaof (SANA) is nog geldig.

Prijs

€ 135,- BTW vrij per deelnemer

Inschrijfformulier