apr 242017
 

Als voorbereiding op de masterclass verzoeken wij u een korte documentaire te bekijken en hier enkele vragen over te beantwoorden. Hiermee willen we bereiken dat enkele thema’s, die in de masterclass worden besproken, meer diepgang krijgen, omdat deelnemers zich vooraf in de problematiek hebben verdiept.
De voorbereiding heeft ook consequenties voor de LCR nascholingspunten. Zonder voorbereiding wordt 3,5 uur toegekend, met voorbereiding 4 uur. Om voor dit 0,5 LCR punt in aanmerking te komen dient u vóór de masterclass de vragen bij de documentaire te hebben beantwoord en ingestuurd.
Deze voorbereiding gaat u ongeveer 30 minuten kosten. Het is natuurlijk mogelijk alle documentaires te bekijken, maar dat levert geen extra nascholingspunten op.

U kunt een keuze maken uit een van deze documentaires: