jul 052015
 

Een zeer leerzame nascholing voor iedereen die aan de balie staat. Specialisatie in reizigersadvisering is niet nodig.
Na het volgen van deze workshop zijn de deelnemers alert op de aandachtspunten bij reizigers en hun medicatie, kunnen zij antwoord geven op vragen waarvoor reizigers in de apotheek komen en weten zij wanneer door te verwijzen.

Onderwerpen

• Recepten van reizigers en de daaruit voortvloeiende aandachtspunten voor de apotheek;
• Ik ga op reis en ik neem mee…:
-Wat kan wel of niet bij gebruik van bepaalde medicatie?
-Wat kan/hoort er in de reisapotheek?
-Hoe vervoer en bewaar je je medicatie verantwoord?
-Welke restricties zijn er bij invoeren van medicatie en welke verklaringen zijn dan nodig?
• Malariamiddelen, profylaxe en noodbehandeling: Werking, bijwerkingen, contra-indicaties en interacties, therapietrouw;
• Zelfbehandeling van reizigersziekten:
-Antibiotica bij reizigersdiarree: keuze, dosering, resistentie;
-Middelen tegen hoogteziekte: dosering, gebruik;
• Verantwoordelijkheden en doorverwijzen.

wie?

Alle apothekers en assistenten. Specialisatie in reizigersadvisering niet nodig.

Waar en wanneer?

Deze workshop is op aanvraag beschikbaar. Voor apotheekteams is de STIPCO-subsidie aangevraagd voor scholing die in 2019 wordt gegeven.

Accreditatie

SANA (KAOF) voor 3 uur (herhalingsaanvraag) en kan in overleg weer worden aangevraagd bij de KNMP (eerder toegekend)

Aantal deelnemers

10-20

Prijs

Prijs: €1250 BTW vrij plus eventuele locatie en/of accreditatiekosten voor herhalingsaanvraag KNMP
Voor meer informatie en afspraken kunt u een mail met uw contactgegevens sturen naar info@healtheducation.nl.