mei 062019
 
Een samenwerking tussen Health Education en GGD hart voor Brabant 
Geschikt voor uw registratie als verpleegkundige reizigersadvisering bij het LCR
Na het succesvol afronden van deze basisopleiding:
  • Weet u  welke aspecten van belang zijn bij het adviseren van reizigers;
  • Kent u de basisprincipes van het adviseren van reizigers;
  • Weet u waar u de benodigde informatie voor het adviseren van reizigers kunt vinden;
  • Kunt u het geleerde toepassen in de praktijk van het reizigersadvies;
  • Weet u wanneer en naar wie u kunt doorverwijzen;
  • Voldoet u  aan de opleidingsnorm voor de registratie als verpleegkundige reizigersadvisering bij het LCR.
Voor wie

Verpleegkundigen

Het programma

In deze opleiding komen de belangrijkste aandachtspunten van reizigersadvisering aan de orde en leert u deze effectief toe te passen. De onderwerpen worden behandeld vanuit de insteek voor praktische toepassing in de praktijk.

Aan de orde komen:
–       Risico’s van het reizen
–       Veel voorkomende reizigersziekten
–       Algemene preventieve maatregelen
–       Basisprincipes immunologie en vaccineren
–       Rijksvaccinatieprogramma en achtergronden
–       Vaccinaties voor reizigers, protocollen en toepassing
–       Malaria: epidemiologie, preventie, malariamiddelen als profylaxe en noodbehandeling
–       Eigenschappen van vaccinaties,  malariamiddelen en overige middelen voor reizigers, vaccinbeheer
–       Voorlichtingsboodschappen en communicatievaardigheden
–       Verantwoordelijkheden en afbakening van taken, consultatie arts
–       Kwaliteit en wetgeving van reizigersadvisering in Nederland, (inter)nationale richtlijnen, informatiebronnen
–       Aandachtspunten complexe reizen en reizigers

Werkwijze

Plenaire presentatie, interactieve kennis- en ervaringsuitwisseling en interactieve toepassing van het geleerde aan de hand van casuïstiek.
Voorafgaande aan en tussen de verschillende dagen maken de deelnemers thuis opdrachten cq casuïstiek.
De eindtoets kan thuis worden gemaakt en dient voor de registratie met voldoende te worden afgerond.

Het verdient dringende aanbeveling om voorafgaande/tijdens deze opleiding minimaal een paar dagdelen te hebben meegelopen bij het geven van reizigersconsulten.

Naslagwerk

U dient tijdens de cursus toegang te hebben tot de lcr landenlijst en protocollen. Heeft u dit niet, kunt u voor de duur van de cursus een tijdelijke inlogcode ontvangen.

Data, locatie en tijd

Totaal 6 dagen: 4 hele dagen op locatie te Utrecht en 4 halve dagen online.
Data voorjaar 2024:

  • 14, 18*, 21, 25* mrt, 4*, 8*, 15 en 22 apr 2024 (vol)
  • 6, 13, 16*, 23*, 27* en 30* mei en 3 en 10 juni 2024
  • 23, 30 sept, 3*, 7*, 10* en 14* okt, 4 en 18  nov 2024 (reservedatum 25 november 2024 graag nog even vrij houden)

*= alleen ochtend online van 9.00-13.00 uur; overige dagen hele dag op locatie te Utrecht)

Docenten

De docenten van deze opleiding zijn specialisten in het werkveld van de reizigersadvisering

Accreditatie

Accreditatie is voor 36 uur toegekend door het LCR (verpleegkundigen) en daarmee geschikt als basisopleiding voor de LCR registratie, eveneens toegekend voor 36 uur voor het Kwaliteitsregister V&VN.

LCR registratie als verpleegkundige reizigersadvisering

Als u zich wilt registreren als verpleegkundige reizigersadvisering bij het LCR dient u deze opleiding met voldoende te hebben afgerond. Daarnaast gelden voor de lcr-registratie aanvullende eisen -zie www.mijnlcr.nl- zoals onder andere: Minimaal een hbo-verpleegkunde diploma hebben (aantoonbaar) van een erkende opleiding (Bachelor of Nursing, NLQF6), BIG-registratie en minimaal 200 adviezen hebben gegeven onder supervisie van een geregistreerd reizigersgeneeskundige (in werkverband of stage).
U dient zelf zorg te dragen voor de registratie bij het LCR! De registratie datum wordt de datum van het behalen van de basisopleiding ongeacht het moment van inschrijving. Het verdient aanbeveling om zich meteen na het behalen van de opleiding te registreren.
Voor (de meest actuele versie van de voorwaarden tot (her-)) registratie zie www.mijnlcr.nl.

Aantal deelnemers

Maximaal 24

Prijs

€1595,- BTW vrij, inclusief deelnemersmaterialen, koffie/thee en lunch. Vanaf najaar 2024: €1675,- BTW vrij, inclusief deelnemersmaterialen, koffie/thee en lunch.

Inschrijfformulier

(klik hier als het formulier niet automatisch opent in uw browser of stuur een email met uw naam, contactgegevens en registratienummer naar info@healtheducation.nl)