jun 152015
 
Een samenwerking tussen Health Education en GGD hart voor Brabant 
Geschikt voor uw registratie als verpleegkundige reizigersadvisering bij het LCR
Na het succesvol afronden van deze basisopleiding:
  • Weet u  welke aspecten van belang zijn bij het adviseren van reizigers;
  • Kent u de basisprincipes van het adviseren van reizigers;
  • Weet u waar u de benodigde informatie voor het adviseren van reizigers kunt vinden;
  • Kunt u het geleerde toepassen in de praktijk van het reizigersadvies;
  • Weet u wanneer en naar wie u kunt doorverwijzen;
  • Voldoet u  aan de opleidingsnorm voor de registratie als verpleegkundige reizigersadvisering bij het LCR.
Voor wie

Verpleegkundigen

Het programma

In deze opleiding komen de belangrijkste aandachtspunten van reizigersadvisering aan de orde en leert u deze effectief toe te passen. De onderwerpen worden behandeld vanuit de insteek voor praktische toepassing in de praktijk.

Aan de orde komen:
–       Risico’s van het reizen
–       Veel voorkomende reizigersziekten
–       Algemene preventieve maatregelen
–       Basisprincipes immunologie en vaccineren
–       Rijksvaccinatieprogramma en achtergronden
–       Vaccinaties voor reizigers, protocollen en toepassing
–       Malaria: epidemiologie, preventie, malariamiddelen als profylaxe en noodbehandeling
–       Eigenschappen van vaccinaties,  malariamiddelen en overige middelen voor reizigers, vaccinbeheer
–       Voorlichtingsboodschappen en communicatievaardigheden
–       Verantwoordelijkheden en afbakening van taken, consultatie arts
–       Kwaliteit en wetgeving van reizigersadvisering in Nederland, (inter)nationale richtlijnen, informatiebronnen
–       Introductie en aandachtspunten complexe reizen en reizigers

Werkwijze

Plenaire presentatie, interactieve kennis- en ervaringsuitwisseling en interactieve toepassing van het geleerde aan de hand van casuïstiek.
Voorafgaande aan en tussen de verschillende dagen maken de deelnemers thuis opdrachten cq casuïstiek.
De eindtoets kan thuis worden gemaakt en dient voor de registratie met voldoende te worden afgerond.

Naslagwerk

U dient zelf toegang te hebben tot de lcr landenlijst en protocollen. Heeft u dit niet, kunt u contact opnemen met Health Education (info@healtheducation.nl).

Data, locatie en tijd

Utrecht op 6 hele dagen van 9.30-17.00 uur.
In 2020 op: 12,19 en 26 nov en 3, 10 en 17 dec 2020 (5 dagen in Utrecht (loopafstand CS) waarvan 1 (praktijk)dag op 10 dec bij de GGD HvB).
U kunt op het formulier aangeven dat u de data in 2021 wilt ontvangen zodra deze bekend zijn.

Docenten

De docenten van deze opleiding zijn specialisten in het werkveld van de reizigersadvisering

Accreditatie

Accreditatie is voor 36 uur toegekend door het LCR (verpleegkundigen) en daarmee geschikt als basisopleiding voor de LCR registratie, eveneens toegekend voor 36 uur voor het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: scholing Infectieziekten en Preventieve Zorg, Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, Praktijkverpleegkunde en Reizigersadvisering.

LCR registratie als verpleegkundige reizigersadvisering

Voor de registratie als verpleegkundige reizigersadvisering bij het LCR dient u deze opleiding met voldoende te hebben afgerond en dient u dit zelf met het certificaat binnen één jaar ná afronden van de basisopleiding te regelen.  Dit is een vereiste om te voldoen aan de wetgeving rondom het indiceren van de Gele Koorts vaccinatie. Zie verder www.mijnlcr.nl.
Overige criteria voor de registratie bij het LCR zijn onder andere: Minimaal een hbo-verpleegkunde diploma hebben (aantoonbaar) van een erkende opleiding (Bachelor of Nursing, NLQF6), BIG-registratie en minimaal 200 adviezen hebben gegeven onder supervisie van een geregistreerd reizigersgeneeskundige (in werkverband of stage).

Voor (de meest actuele versie van de voorwaarden tot) registratie zie www.mijnlcr.nl.

Aantal deelnemers

Maximaal 24

Prijs

€1455,- BTW vrij, inclusief deelnemersmaterialen, koffie/thee en lunch

Inschrijfformulier

(klik hier als het formulier niet automatisch opent in uw browser of stuur een email met uw naam, contactgegevens en registratienummer naar info@healtheducation.nl)