jun 152015
 
Een samenwerking tussen Health Education en Travel Clinic Havenpolikliniek 

Havenziekenhuis

Geschikt voor uw registratie als verpleegkundige reizigersadvisering bij het LCR
Na het succesvol afronden van deze basisopleiding:
  • Weet u  welke aspecten van belang zijn bij het adviseren van reizigers;
  • Kent u de basisprincipes van het adviseren van reizigers;
  • Weet u waar u de benodigde informatie voor het adviseren van reizigers kunt vinden;
  • Kunt u het geleerde toepassen in de praktijk van het reizigersadvies;
  • Weet u wanneer en naar wie u kunt doorverwijzen;
  • Voldoet u  aan de opleidingsnorm voor de registratie als verpleegkundige reizigersadvisering bij het LCR.
Voor wie

Verpleegkundigen met beginnende advieservaring

Het programma

In deze opleiding komen de belangrijkste aandachtspunten van reizigersadvisering aan de orde en leert u deze effectief toe te passen. De onderwerpen worden behandeld vanuit de insteek voor praktische toepassing in de praktijk.

Aan de orde komen:
–       Risico’s van het reizen
–       Veel voorkomende reizigersziekten
–       Algemene preventieve maatregelen
–       Basisprincipes immunologie en vaccineren
–       Rijksvaccinatieprogramma en achtergronden
–       Vaccinaties voor reizigers, protocollen en toepassing
–       Malaria: epidemiologie, preventie, malariamiddelen als profylaxe en noodbehandeling
–       Farmacologie van vaccinaties,  malariamiddelen en overige middelen voor reizigers, vaccinbeheer
–       Voorlichtingsboodschappen en communicatievaardigheden
–       Verantwoordelijkheden en afbakening van taken, consultatie arts
–       Kwaliteit en wetgeving van reizigersadvisering in Nederland, (inter)nationale richtlijnen, informatiebronnen
–       Introductie en aandachtspunten complexe reizen en reizigers

Werkwijze

Plenaire presentatie, interactieve kennis- en ervaringsuitwisseling en interactieve toepassing van het geleerde aan de hand van casuïstiek.
Voorafgaande aan en tussen de verschillende dagen maken de deelnemers thuis opdrachten cq casuïstiek.
De eindtoets kan thuis worden gemaakt en dient voor de registratie met voldoende te worden afgerond.

Naslagwerk

U dient zelf toegang te hebben tot de lcr landenlijst en protocollen. Heeft u dit niet, kunt u contact opnemen met Health Education (info@healtheducation.nl).

Data, locatie en tijd

6 hele dagen van 9.30-17.00 uur.
In 2018 op: 1, 8, 15, 22 en 29 november en 13 december 2018, 3 dagen in Utrecht (vergadercentrum Vredenburg, loopafstand CS) en 3 dagen in Rotterdam.
In 2019 op: data volgen. U kunt op het formulier aangeven dat u de data wilt ontvangen zodra deze bekend zijn.

Docenten

De docenten van deze opleiding zijn specialisten in het werkveld van de reizigersadvisering

Accreditatie

Accreditatie voor 36 uur is toegekend door het LCR en V&V
Voor de registratie als verpleegkundige reizigersadvisering bij het LCR dient u deze opleiding met voldoende te hebben afgerond.
Overige criteria voor de registratie bij het LCR zijn: een erkend diploma verpleegkunde op niveau 5 (HBO-V of verpleegkunde A aangevuld met MGZ), BIG-registratie en minimaal 200 adviezen hebben gegeven onder supervisie van een geregistreerd reizigersgeneeskundige (in werkverband of stage). Voor (de voorwaarden tot) registratie zie www.mijnlcr.nl.

Aantal deelnemers

Maximaal 24

Prijs

€1455,- BTW vrij, inclusief deelnemersmaterialen, koffie/thee en lunch

Inschrijfformulier

(klik hier als het formulier niet automatisch opent in uw browser of stuur een email met uw naam, contactgegevens en registratienummer naar info@healtheducation.nl)