mei 092019
 

Geschikt voor uw registratie als reizigersgeneeskundig huisarts bij het LCR en CHBB

Na het succesvol afronden van deze basisopleiding:
 • Weet u -zowel inhoudelijk als organisatorisch- welke aspecten van belang zijn bij het adviseren van reizigers;
 • Kent u de basisprincipes van het adviseren van reizigers binnen de huisartsenpraktijk;
 • Weet u waar zij de benodigde informatie voor het adviseren van reizigers kunnen vinden;
 • Kunt u het geleerde toepassen in de praktijk van het reizigersadvies;
 • Weet u wanneer en naar wie u kunt doorverwijzen;
 • Voldoet u aan de opleidingsnorm voor de registratie als reizigersgeneeskundig huisarts bij het LCR en CHBB.
Voor wie

(Huis)artsen met beginnende of geen advieservaring.

Na het met voldoende afronden van deze opleiding kunnen huisartsen en internisten zich laten registreren als reizigersgeneeskundig huisarts, resp reizigersgeneeskundige bij het LCR en/of CHBB

NB. De overige artsen kunnen zich na het volgen van deze opleiding niet bij het LCR registreren als reizigersgeneeskundige; zij moeten hiervoor de 6-daagse basisopleiding arts vaccinatiecentrum/reizigersgeneeskundige volgen (zie elders op deze website).

Deze opleiding is ook voor max 2 dagdelen gecertificeerd door het LCR als nascholing voor artsen die behoefte hebben om de kennis en vaardigheden van de reizigersadvisering op te frissen, mits deze opleiding niet eerder bij ons is gevolgd en niet minder dan 5 jaar geleden is afgerond cq in de eerste registratieperiode valt (dit controleren wij niet voor u; dit is eigen verantwoordelijkheid). Graag op inschrijfformulier aangeven welke dagdelen u wilt volgen. Voor de voorwaarden betreffende de herregistratie verwijzen wij naar de lcr-kwaliteitsnormen.

Programma

Dag 1

 • Het risico van reizen.
 • Diarree en andere ongemakken.
 • Reizigersadvisering in de praktijk.
 • Vector overdraagbare aandoeningen.
 • Malaria en overige non-vaccine preventable diseases.
 • Casuïstiek.

Dag 2

 • Immunologie.
 • Vaccine preventable diseases.
 • Vaccinbeheer.
 • Bijzondere reizen en bijzondere reizigers.
 • Casuïstiek.
Docenten

Ad van Esch, reizigersgeneeskundige, docent huisartsenopleiding radboudumc;
Remko Schats, reizigersgeneeskundig huisarts;
Peter Nijhof, reizigersgeneeskundig huisarts en luchtvaartgeneeskundige Airport Medical Services Schiphol.

Werkwijze

Bijeenkomsten in kleine groepen met afwisselende werkvormen: korte presentaties, delen zelfstudie, toepassing van het geleerde aan de hand van casuïstiek, interactieve discussies en meet the expert.
Voorafgaande aan dag 1 en tussen dag 1 en 2 maken de deelnemers thuis opdrachten cq casuïstiek.
De eindtoets is een open boek examen en kan thuis worden gemaakt. Deze dient voor de puntentoekenning/registratie met voldoende te worden afgerond.

Data, locaties en tijd
 • Almere: 6 en 20 juni 2024 van 13.30-21.00 uur
 • regio Papendrecht: 10 en 17 okt 2024 van 13.30-21.00 uur
 • Online: 20 en 27 nov, 11 en 18 dec 2024 van 18.30-21.30 uur*
 • Eindhoven: 9 en 16 jan 2025 van 13.30-21.00 uur

*10 plaatsen gereserveerd voor deelnemers woonachtig in het buitenland. Indien vol, kunnen artsen uit Nederland op de reservelijst worden geplaatst en last minute worden uitgenodigd.

Accreditatie

Accreditatie voor 12 uur is toegekend door het LCR en ABC1 (CvAH)
Geschikt voor uw registratie als reizigersgeneeskundig huisarts bij het LCR en CHBB

Aantal deelnemers

Maximaal 24 (ook online).

Prijs

€ 725,- BTW vrij.

Vanaf najaar 2024: € 750,- BTW vrij.

Registratie LCR

Deze opleiding is een van de eisen voor de registratie in het kwaliteitsregister van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). U dient zelf zorg te dragen voor de registratie bij het LCR! De registratie datum wordt de datum van het behalen van de basisopleiding ongeacht het moment van inschrijving. Het verdient aanbeveling om zich meteen na het behalen van de opleiding te registreren. Dit is een vereiste om te voldoen aan de wetgeving rondom het indiceren van de Gele Koorts vaccinatie.
Voor (de meest actuele versie van de voorwaarden tot (her-)) registratie zie www.mijnlcr.nl.

(klik hier als het formulier niet automatisch opent in uw browser of stuur een email met uw naam, contactgegevens en registratienummer naar info@healtheducation.nl)