nov 162022
 

De meeste buitenlandse reizen die Nederlanders maken gaan naar bestemmingen binnen Europa. Het betreft onder meer vakanties, zaken- en studiereizen, bezoek aan familie of vrienden, culturele- en sportevenementen. Als er geen Corona-epidemie heerst worden de risico’s voor de gezondheid meestal laag ingeschat. We zien dan ook weinig reizigers naar bestemmingen binnen Europa op het reizigersspreekuur. Toch is het van belang dat de reizigersadviseur bekend is met gezondheidsrisico’s van deze reizen. Met de huidige klimaatdiscussie wordt waarschijnlijk vaker gekozen voor reizen per auto of trein in Europa. Daarnaast zien we een toename van ‘tropische ziekten’ in Europa, onder meer door klimaatverandering.
Deze module is ontwikkeld door Health Education i.s.m. de GGD HvB

Na het succesvol afronden van deze e-learning:

-Kunt u een risico-inschatting maken voor het gezondheidsrisico van een reiziger bij een reis binnen Europa;
-Weet u de risico’s van antibioticumresistentie in Europa;
-Kunt u de verschillende (opkomende) infectieziekten die in Europa voorkomen benoemen, waar deze voorkomen, hoe deze voorkomen kunnen worden en -voor zover van toepassing- wat de afwegingen voor een eventuele vaccinatie zijn;
-Weet u hoe verschuivingen optreden in de verspreiding van ziekten en vectoren in Europa en waar dat door wordt veroorzaakt.
-Heeft u voldoende kennis om een reiziger de risico’s bij reizen binnen Europa uit te leggen en deze te adviseren;
-Heeft u geoefend met relevante casuïstiek.

Voor wie

Deze e-learning is bestemd voor alle artsen, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en doktersassistenten

Wanneer:

Beschikbaar. Reken voor deze e-learning ongeveer 3 uur. U kunt zelf aangegeven per wanneer u wilt beginnen. U kunt meerdere keren inloggen en dan met de cursus verder gaan en/of de toetsvragen opnieuw maken. U heeft 4 weken de tijd om de cursus af te ronden.

Accreditatie

Opnieuw aangevraagd voor 3 uur door LCR(artsen en verpleegkundigen) en ABC1.

Overige beroepsgroepen ontvangen een certificaat van deelname.

Prijs:

€ 95,- (BTW vrij)

Inschrijfformulier